Będą licea pielęgniarskie?

Pielęgniarki nie porozumiały się w tej sprawie z ministrem zdrowia.
Medexpress 2016-07-22 09:09

Spotkanie Prezydium NRPiP  z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem dotyczyło przede wszystkim proponowanych zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego.


Minister Zdrowia poinformował,  iż zmiana systemu kształcenia będzie polegała na utrzymaniu dotychczasowego systemu i uruchomienia tzw. kształcenia pielęgniarek w   formie Liceum Medycznego  z uwagi na drastyczny brak pielęgniarek i położnych. Jednak Naczelna  Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu. Jak informuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych minister zdrowia podtrzymuje pomysł utworzenia liceów medycznych. Nie udało się również osiągnąć porozumienia ws. norm zatrudnienia i wymogów kwalifikacyjnych.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus