Będą nowe zasady reklam suplementów diety. Jakie?

Fot. Thinkstock/Getty Images
Organizacje zrzeszające producentów suplementów diety opracowały Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Czego nie zobaczymy w reklamach?
Medexpress 2017-01-11 07:41

Organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: KRSiO - Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, POLFARMED - Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, PASMI - Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty,  oraz SUPLEMENTY POLSKA - Związek Producentów i Dystrybutorów wypracowały wspólnie Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Branża opracowała  samoregulację, by uporządkować i wprowadzić wysokie standardy dotyczące sposobu komunikacji, promocji i reklamy.  Ma ona zapewnić konsumentowi rzetelną i jasną informację dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

Kodeks to zbiór dobrych praktyk w zakresie reklamy  i odpowiedź branży  na  dyskusje  dotyczące   reklam  produktów  i  ich odbioru   przez konsumentów. Największym problemem był brak zrozumienia przez konsumentów różnicy między suplementem diety a lekiem. Sytuacja wymagała, aby branża sama zadbała o właściwy sposób komunikacji, a także o edukację konsumenta w tym zakresie. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia i instytucje kontrolujące rynek suplementów już od dłuższego czasu  oczekiwały uporządkowania kwestii reklam suplementów diety. 
Autoregulacja wprowadza standardy uszczegóławiające obecnie obowiązujące przepisy prawa i niejednokrotnie wykraczające ponad nie. W Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety znalazły się rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie świadomości konsumentów oraz na uporządkowanie sposobu komunikacji reklamowej, a branża otrzymała narzędzia do eliminowania reklam naruszających zaufanie  do tej kategorii produktów.
Autoregulacja rynku suplementów diety to pierwsze tak szerokie porozumienie  branżowe w kwestii dobrych praktyk reklamowych.  Firmy będące członkami inicjatorów autoregulacji posiadają  ok 80 % udziału w  rynku reklam suplementów diety.
Suplementy diety to kategoria środków spożywczych, których zadaniem jest  dostarczenie, ważnych z punktu widzenia zdrowia, substancji odżywczych. Przeznaczone są dla konsumentów świadomych własnych potrzeb dietetycznych i  niedoborów  oraz stanu swojego organizmu. Reklama suplementu diety  powinna wskazywać wyraźnie na kategorię produktu i  jego charakter, odmienny od leku.
Jak zatem będą wyglądać nowe reklamy suplementów diety? Kodeks wprowadza m.in.:
•     Ustanowienie obowiązku umieszczania nazwy kategorii „suplement diety” w reklamie w prawym dolnym rogu. Ułatwi to identyfikację produktu konsumentowi. A w reklamach radiowych obowiązek dwukrotnego zaznaczenia nazwy kategorii. 
•    Zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarza czy farmaceuty.  
•    Zakaz odnoszenia się w reklamie do chorób sugerując właściwości lecznicze produktu. (Należy jednak podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem, a co najważniejsze, zgodnie z istotą produktu jakim jest suplement diety, dozwolone jest odnoszenie się̨ do profilaktyki, w ramach zatwierdzonych oświadczeń zdrowotnych o zmniejszaniu ryzyka choroby, art. 14 Rozporządzenia 1924/2006.  
Wypracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety było wynikiem kilkumiesięcznych negocjacji w środowisku branżowym. Kodeks  może stać się elementem edukacji konsumentów w zakresie suplementacji, o ile jego zapisy będą respektowane przez reklamodawców i wpłyną na jakość reklam suplementów diety. Według regulatora, pozytywne sygnały z rynku, świadczące o  skuteczności autoregulacji, mogą być  podstawą do ograniczania  zamiaru wprowadzania dodatkowych regulacji w tym zakresie.  

Źródło: Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus