Historia medycyny w Polsce

Co Polacy wnieśli do światowej medycyny?
Medexpress 2017-01-11 09:13

Historię polskiej medycyny przybliża publikacja "Dzieje medycyny w Polsce". Pomysłodawcą przygotowania tej 3-tomowej publikacji oraz jej redaktorem i współautorem jest profesor Wojciech Noszczyk, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie. Zespół wyśmienitych autorów podjął się niełatwego zadania przybliżenia czytelnikom historii medycyny w Polsce. W książce chronologicznie opisano rozwój i osiągnięcia medycyny polskiej począwszy od średniowiecza aż po ostatnie lata Polski Ludowej, z uwzględnieniem patriotyzmu, humanizmu, kultury i szerokich zainteresowań polskich lekarzy oraz zrzeszających ich organizacji i stowarzyszeń.
Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach historycznych w poszczególnych regionach kraju oraz na rozkwicie wybranych specjalizacji, uczelni i katedr.
Tom 1 Od czasów najdawniejszych do roku 1914
Tom 2 Lata 1914 - 1944
Tom 3 Lata 194- 1989 

Wydawnictwo PZWL

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus