imieniny: Juliana, Łukasza, Wszystkich Świętych

20 lat temu powstał ośrodek leczenia słuchu w Kajetanach

Alicja Dusza
15 lipca 2013 10:12

FOT. WOJCIECH SURDZIEL / AGENCJA GAZETA

FOT. WOJCIECH SURDZIEL / AGENCJA GAZETA

Mija 20 lat od powołania Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących ,,Cochlear Center”. To pierwszy w Polsce i drugi w Europie ośrodek leczący wady słuchu. Ośrodek w Kajetanach założył prof. Henryk Skarzyński.

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” powstał 20 lat temu, a w ubiegłym roku na bazie tego ośrodka powstało Światowe Centrum Słuchu.

 Światowe Centrum Słuchu to jedyna tego typu placówka na świecie. Jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowag i oddychania.

Dziennie w Światowym Centrum Słuchu przeprowadzanych jest około 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 98,7% operacje są planowane i większość przeprowadzana w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas blisko 4 000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.

W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy oraz logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni i technicy udzielają rocznie ponad 200 tys. konsultacji i badań.

Źródło: PAP/whc.ifps.org.pl/

Przejdź do: Lekarz