Mięśniaki macicy - farmakoterapia szansą dla kobiet planujących macierzyństwo

Z prof. Olivierem Donnezem, specjalistą ginekologii onkologicznej z Institut du sein et de Chirurgie gynécologique d’Avignon, rozmawia Karolina Uznańska-Kielar.
Medexpress 2016-12-29 11:00

- Czy mięśniaki macicy to częste schorzenie? U kobiet w jakim wieku występuje?

Mięśniaki macicy to bardzo częsty problem. Występują one u ponad połowy wszystkich kobiet, powodując dolegliwości bólowe, nadmierne krwawienia, a co za tym idzie – obniżając jakość życia. Mogą również upośledzać funkcje rozrodcze, a także zmniejszać szanse na zajście w ciążę. Mięśniaki macicy bardzo często diagnozowane są w grupie kobiet w wieku rozrodczym – przed 40. rokiem życia. Liczba zachorowań wzrasta jednak wraz z wiekiem, diagnozuje się je u około 75% kobiet powyżej 50. roku życia.

 - Jakie są europejskie standardy leczenia mięśniaków macicy?

Jeśli chodzi o rodzaje leczenia dysponujemy obecnie trzema zasadniczymi metodami terapeutycznymi: leczeniem chirurgicznym, niechirurgicznym oraz farmakologicznym. W zakresie leczenia chirurgicznego jest to przede wszystkim miomektomia [wyłuszczenie mięśniaków], wykonywana techniką laparoskopową, histeroskopową lub klasyczną. Mamy również leczenie radykalne, czyli histerektomię [usunięcie macicy]. Do leczenia niechirurgicznego zalicza się natomiast embolizację tętnic macicznych, co niestety wiąże się z brakiem możliwości ponownego zajścia w ciążę przez pacjentkę, a także technikę wykorzystującą do niszczenia mięśniaków skoncentrowaną wiązkę ultradźwięków sterowaną za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI-FUS). W zakresie leczenia farmakologicznego warto wymienić takie substancje, jak agoniści gonadoliberyn (GnRh). Ich podawanie powoduje zmniejszanie się masy mięśniaków i ustanie krwawień, ale przy dłuższym stosowaniu (powyżej 6 miesięcy) wiąże się to z wystąpieniem objawów menopauzy, takich jak uderzeń gorąca czy zaburzenia mineralizacji kości. Dysponujemy też nowocześniejszym lekiem, jakim jest octan uliprystalu (z grupy selektywnych modulatorów receptora progesteronu – SPRM). Zastosowanie SPRM wiążę się z efektywnym ograniczeniem rozmiaru mięśniaków, krwawienia ustępują już po 7 dniach stosowania leku. Ma to duży wpływ na poprawę jakości życia. Na to leczenie pozytywnie odpowiada niemal 80% kobiet, u których następuje redukacja objętości mięśniaków, u 90% kobiet obserwuje się zarówno zmniejszenie objętości mięśniaków, jak i kontrolę krwawienia.

- Czy metoda leczenia powinna uwzględniać plany życiowe pacjentki?

Zdecydowanie tak. Pod uwagę branych jest szereg różnych czynników m.in. wiek pacjentki, nasilenie objawów, umiejscowienie mięśniaków macicy, a także ich rodzaj. Głównym celem leczenia jest zachowanie zdolności reprodukcyjnych kobiet.

- Czy stosowanie farmakoterapii w leczeniu przedoperacyjnym mięśniaków jest w Europie praktyką powszechną? Jak wygląda dostępność do leczenia farmakologicznego w krajach Unii?

Jeśli chodzi o wstępne leczenie przedoperacyjne, to jest ono bardzo ważne i można powiedzieć, że dostępne w całej Europie, chociaż niestety cały czas niektórzy lekarze preferują jako pierwszy wybór zabieg chirurgiczny. Przedoperacyjne leczenie farmakologiczne jest bardzo istotne, ponieważ pozwala kontrolować krwawienie, co ma znaczenie szczególnie u kobiet z niedokrwistością. Jak wiadomo taki stan może być niebezpieczny jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, może wiązać się z różnymi komplikacjami. Leczenie farmakologiczne zastosowane przed operacją pozwala nam rozwiązać problem niedokrwistości, jak również zmniejszyć wielkość samych mięśniaków,  co jest zaletą zarówno dla kobiet, jak również dla lekarza, ponieważ mniejsze mięśniaki – w sytuacji, gdy jednak konieczna jest operacja chirurgiczna – łatwiej usunąć.

- Czy zastosowanie leczenia farmakologicznego i zabiegów małoinwazyjnych daje kobietom szanse na zajście w ciążę w przyszłości?

Należy pamiętać, że zabieg chirurgiczny na macicy wiąże się z wielorakim ryzykiem, m.in. wzrasta ryzyko poronień w przyszłości. Natomiast po leczeniu farmakologicznym możemy w wielu przypadkach zabiegów chirurgicznych uniknąć. Podkreślam raz jeszcze: w przypadku 80% kobiet otrzymujących leczenie farmakologiczne nastąpi pozytywna odpowiedź, przez co będą one miały szansę uniknąć zabiegów chirurgicznych. W przypadku pozostałych 20% pacjentek leczenie farmakologiczne może m.in. zmniejszyć ilość powikłań pooperacyjnych. Szczególnie w przypadku młodych kobiet, które borykają się z problemem mięśniaków, a które pragną zachować swoje zdolności reprodukcyjne leczenie farmakologiczne jest jak najbardziej wskazane.

PDF

Zobacz także

  • Antykoncepcja po polsku

    Co piąta użytkowniczka tabletek antykoncepcyjnych nie potrafi stwierdzić, czy zabezpieczają one przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Co jeszcze wynika z badania przeprowadzonego wśród niemal 18 tys. Polek?
comments powered by Disqus