Minister zdrowia chce przeszkolić wszystkie pielęgniarki z wykonywania zaleceń lekarskich

139394161
Fot. Thinkstock/Getty Images
Bo "personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nieprawidłowo zapisane co jest niezgodne z obowiązującym prawem, i doprowadziło do powikłań i zgonów pacjentów"...
Medexpress 2016-11-14 10:45

Szkolenia powinny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2016 r. Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia oferuje przeszkolenie pracowników szpitala (pielęgniarek, położnych oraz lekarzy) z wykorzystaniem e-learningu „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”. Zainteresowanym szpitalom Akademia Ochrony Zdrowia udostępnia bezpłatny, próbny dostęp do szkolenia. Wystarczy, że szpital przekaże informację o liczbie pracowników podlegających przeszkoleniu oraz adres mailowy osoby upoważnionej do testowego, bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu.
Informację o przeprowadzeniu szkolenia, w tym o czasie jego trwania i liczbie uczestników, podmiot leczniczy jest zobowiązany przekazać do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, nie później niż do 10 stycznia 2017 r.

Program szkolenia „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”
- Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych
- Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
- Dokumentacja medyczna – prawo pacjenta, obowiązek szpitala
- Dokumentacja pielęgniarki i położnej
- Historia choroby
- Najważniejsze zasady dotyczące dokonywania wpisów w dokumentacji
- Wykonywanie zleceń lekarskich
- Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego
- Ordynowanie leków
- Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w sytuacji popełnienia błędu

Szkolenie:

  • Zapewnia 100%-tową zgodność programu szkolenia z wytycznymi Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
  • Zapewnia potwierdzenie udziału w szkoleniu (certyfikat dla uczestnika, raport imienny dla kierownictwa)
  • Udostępnia możliwość realizacji liczby szkoleń w krótkim czasie – szkolenia są realizowane za pośrednictwem internetu w dowolnym miejscu i czasie (czas szkolenia to ok. 2 godzin, z możliwością osobnej realizacji poszczególnych lekcji).

Treść komunikatu Ministerstwa Zdrowia: TU

Więcej na temat szkolenia: TU

Źródło: Edumetriq

PDF

Zobacz także

  • Antykoncepcja po polsku

    Co piąta użytkowniczka tabletek antykoncepcyjnych nie potrafi stwierdzić, czy zabezpieczają one przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Co jeszcze wynika z badania przeprowadzonego wśród niemal 18 tys. Polek?
comments powered by Disqus