MZ: prace nad zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek trwają

Retro nurse
Pielęgniarki protestują przeciw liceom pielęgniarskim, a resort zdrowia...
Medexpress 2016-10-28 12:17

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wydały wspólne stanowisko w sprawie propozycji ministra zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z planowanym przez ministra zdrowia projektem zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek polegającym na powrocie do koncepcji kształcenia z okresu powojennego, czyli przywróceniu modelu zawodu pielęgniarki jako pomocniczego, a nie samodzielnej profesji medycznej, funkcjonującej zgodnie ze standardami międzynarodowymi - mówią jednym głosem pielęgniarki.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia przysłało pismo, w którym informuje, że w związku z występującym na rynku brakiem pielęgniarek i niepokojącymi prognozami, resort planuje działania mające na celu zmniejszenie deficytu kadry pielęgniarskiej. Takim działaniem ma być uruchomienie kształcenia w zawodzie asystenta pielegniarki oraz drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki na poziomie średnim. MZ potwierdziło, że prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek trwają, a dalsze procedowanie w tym zakresie będzie konsultowane z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położonych. Wiceminister Tombarkiewicz zwrócił się do pielęgniarek o przedstawienie propozycji rozwiązań, które wpłyną na zwiększenie liczby pielęgnirek w Polsce. 

Źródło: OZZPiP

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus