imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego

Pielęgniarki ocaliły opiekę długoterminową. Prezes NFZ cofnęła cięcia.

Anna Gardyniak
20 grudnia 2013 09:31

Fot. Thinkstock/FPM

Fot. Thinkstock/FPM

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z satysfakcją przyjęła rozporządzenie prezes NFZ podpisane 18 grudnia br. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 i lata następne, które utrzymuje w przyszłym roku stawki za tego typu świadczenia na dotychczasowym poziomie. Jak głosi komunikat NFZ, „do końca 2014 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozliczeń, to jest podział na dwa produkty rozliczeniowe: osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania oraz osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod tym samym adresem zamieszkania. Zmodyfikowany został jedynie zakres sprawozdawanych informacji w szczególności w zakresie czynności związanych z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie.”

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych intensywnie i zdecydowanie zabiegał o to, by NFZ nie wprowadził odgórnie, bez konsultacji i z zaskoczenia nowych, niższych stawek, które doprowadziłyby do załamania się gwarantowanej domowej opieki długoterminowej.

Jak mówi prezes NRPiP dr n.med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, proponowany przez NFZ rozdział świadczeń na pielęgniarskie i pielęgnacyjne to zabieg, który w sztuczny sposób kategoryzuje działania niezbędne do utrzymania leżącego pacjenta w dobrej kondycji i ulżenia mu w cierpieniu. Służący wyłącznie obniżeniu stawki wypłacanej przez NFZ, niemający realnego uzasadnienia. – Gdyby nie nasz nacisk, który wymusił na NFZ wycofanie się z tego pomysłu, szpitale i ośrodki leczniczo-opiekuńcze czekałby zalew pacjentów, których rozporządzenie prezesa NFZ pozbawiało de facto profesjonalnej opieki, bo proponowane stawki były skandalicznie niskie. W efekcie rozporządzenie zamiast przynieść oszczędności, znacznie podwyższyłoby koszt opieki nad tą częścią pacjentów, a pozostałych, dla których zabrakło by miejsc, pozbawiło profesjonalnej opieki. My się nie domagamy podwyżek, ale tego, by ważne dla funkcjonowania domowej opieki długoterminowej rozwiązania były konsultowane i by zmiany wprowadzać z uwzględnieniem nie tylko doraźnej (a w dłuższej perspektywie iluzorycznej) korzyści finansowej NFZ, ale biorąc pod uwagę realia. Przede wszystkim potrzeby pacjentów oraz faktyczne koszty świadczenia takiej opieki. Z ogromną satysfakcją przyjęłam informację, że NFZ, na wniosek NRPiP, powoła zespół ds wspólnego opracowania nowych zasad kontraktowania świadczeń. To daje nadzieję, że pacjenci pozostający w domach, a wymagający profesjonalnej opieki pielęgniarskiej otrzymają ją na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas. W przyszły rok wchodzimy z nadzieją na merytoryczną współpracę z NFZ – podkreślała prezez Grażyna Rogala-Pawelczyk.

  • Pacjent

    O jakiej profesjonalnej opiece pielegniarskiej Wy tu mowicie? To jest kpina, a nie profesjonalizm! Wiem o czy mowie, bo jestem pacjetem opieki dlugoterminowej! Wystarczy poczytac fora osob niepelnosprawnych!

    Wstyd!!!

Przejdź do: Pielęgniarka