Pielęgniarki chcą spotkania z Beatą Szydło

Pielęgniarki są przeciwne liceom pielęgniarskim. Czy premier Beata Szydło pomoże?
Medexpress 2016-10-24 10:00

W imieniu organizacji reprezentujących zawody pielęgniarki i położnej, zwracamy się do Pani Premier z ponowną prośbą o pilną interwencję w związku z projektowanymi zmianami w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek zakładającymi uruchomienie kształcenia w trzyletnich szkołach branżowych – piszą w liście do Beaty Szydło pielęgniarki reprezentujące Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie OZZPiP i NIPiP. 
Należy zauważyć, że wspólne stanowisko głównych organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne stanowi dowód na to, że środowisko medyczne jest przeciwne tak szerokiej zmianie systemowej – czytamy w liście do premier. Pielęgniarki przypomniały, że jedną z kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych oraz, że działania podejmowane przez ministra zdrowia prowadzą do utraty zaufania środowiska pielęgniarek i położnych do rządu. 

Źródło: NIPIP

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus