Przedsiębiorstwo farmaceutyczne w Polsce z certyfikatem ISO 50001

ThinkstockPhotos-485339255
Fot. Thinkstock/Getty Images
Certyfikat ISO 50001 przyznawany jest za system zarządzania energią.
Medexpress 2017-01-11 07:53

Anpharm, warszawski Zakład Produkcyjny Servier w Polsce, otrzymał Certyfikat ISO 50001, który jest narzędziem do zarządzania organizacją przez pryzmat optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych, w duchu zrównoważonej odpowiedzialności korporacyjnej. Anpharm jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, który otrzymał certyfikat ISO w tym zakresie.
Celem programu redukcji zużycia energii jest ograniczenie emisji CO2 poprzez racjonalne wykorzystywanie mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ciepło miejskie oraz sprężone powietrze w procesach produkcyjnych. Dzięki systemowi stałego monitorowania zużycia energii możliwe jest zbieranie danych, na podstawie których powstała baza wskaźników pozwalających na bieżącą ocenę wyników energetycznych, jak również określenie celów na kolejne lata.  Dzięki temu tylko w ciągu ostatnich 3 lat w warszawskim przedsiębiorstwie udało się obniżyć zużycie energii elektrycznej o 16%, co przekłada się na 1000 ton CO2 mniej w atmosferze.  W perspektywie są kolejne działania, których celem jest redukcja zużycia energii do 2020 roku o 20% w stosunku do roku 2012, co oznacza, że każdego roku do atmosfery trafi o 700 ton CO2 mniej.
Certyfikat ISO zobowiązuje zakład do stosowania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej. Korzyści płynące z wdrożenia oraz certyfikacji systemu to między innymi:
1.    Poprawa efektywności energetycznej.
2.    Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii).
3.    Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
4.    Wprowadzenie stałego monitorowania i nadzoru nad systemem zarządzania energią.
5.    Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
6.    Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.
Źródło: Materiały prasowe

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus
Tagi: ISO, certyfikat