RPD do MZ: pediatra najważniejszy dla dziecka

100205140
Marek Michalak przekonuje, że wyłącznie specjalistyczna wiedza lekarza pediatry i jego doświadczenie w leczeniu dzieci są w stanie zapewnić trafną i szybką diagnozę.
Medexpress 2017-01-05 07:49

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka to lekarz pediatra powinien zawsze być dla dziecka lekarzem pierwszego kontaktu. W wystąpieniu do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła RPD wyraził zaniepokojenie, że planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia zmierzają do wyeliminowania z niej lekarzy pediatrów.

- Z niepokojem i zdumieniem stwierdzam, że lekarz pediatra nie został uwzględniony w projektowanej ustawie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – uważa Marek Michalak.

- Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii, by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź rodzicom wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej – podkreśla RPD. 

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie w wystąpieniach kierowanych do Ministra Zdrowia zwracał uwagę na konieczności przyjęcia takich rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią dziecku najlepszą dostępność do lekarza pediatry. Realizacją postulatów Rzecznika było m.in. wprowadzenie w 2015 roku lekarza pediatry do podstawowej opieki zdrowotnej. Marek Michalak od 2008 r. zabiega o opracowanie i wdrożenie standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus