W powiatach brakuje lekarzy!

ThinkstockPhotos-478162622
Fot. Thinkstock / Getty Images
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że brakuje lekarzy dyżurujących w ramach nocnej i świątecznej pomocy. Problem dotyczy zwłaszcza pediatrów.
Katarzyna Wróblewska 2015-10-26 11:10

ThinkstockPhotos-478162622

Związek Powiatów Polskich alarmuje, że brakuje lekarzy dyżurujących w ramach nocnej i świątecznej pomocy. Problem dotyczy zwłaszcza pediatrów.

Zarząd Związku Powiatów Polskich zwrócił się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany art. 132 ust. 3 oraz 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z powołanymi przepisami nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. Powołaną zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku zlecania przez świadczeniodawcę podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W praktyce powołane przepisy stwarzają poważne trudności dla świadczeniodawców, związane z obsadą dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która stanowi przedłużenie podstawowej opieki zdrowotnej.

Problem dotyczy zwłaszcza pediatrów, których brak odnotowywany jest we wszystkich województwach.

Obecnie dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie z jednej strony obowiązujące przepisy prawa jaki i zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia wymuszają na świadczeniodawcach poprawę standardów opieki lekarskiej a z drugiej ograniczają możliwość zatrudniania lekarzy, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy.

 Źródło:  zpp.pl

 

PDF

Zobacz także

comments powered by Disqus