imieniny: Marleny, Seweryna, Teodora, Igi

Nowy lek na szpiczaka mnogiego

Tomasz Kobosz
12 lutego 2013 07:00

 szpiczak

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała zgodę na stosowanie pomalidomidu w terapii szpiczaka mnogiego u pacjentów, którzy wcześniej nie odpowiedzieli na leczenie co najmniej dwoma innymi lekami (takimi jak lenalidomid i bortezomib) oraz u takich, u których doszło do nawrotu choroby w ciągu 60 dni od zakończenia poprzedniej terapii.

Szpiczak mnogi rozpoznawany jest każdego roku u prawie 21,7 tys. Amerykanów, a roczna liczba zgonów z powodu tego nowotworu sięga 10,7 tys. Najczęściej chorują osoby powyżej 60. roku życia.

Mechanizm działania pomalidomidu jest dwojaki: hamowanie angiogenezy oraz bezpośrednie hamowanie wzrostu komórek szpiczaka.

Decyzję o rejestracji leku FDA oparło na danych o jego skuteczności i bezpieczeństwie, ocenionych w badaniu klinicznym z udziałem 221 pacjentów z opornym na leczenie lub nawracającym szpiczakiem mnogim. Odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) uzyskano u 7,4 proc. leczonych samym pomalidomidem oraz u 29,2 proc. pacjentów otrzymujących pomalidomid w połączeniu z deksametazonem.

Najczęstsze działania niepożądane pomalidomidu to: neutropenia, zmęczenie i osłabienie, anemia, zatwardzenia, biegunki, trombocytopenia, zakażenia górnych dróg oddechowych, bóle kręgosłupa i gorączka.

Decyzja o rejestracji pomalidomidu w Europie spodziewana jest w drugiej połowie 2013 r.

Źródło: World Pharma News

Przejdź do: Świat