TAG: rada przejrzystości

Wyświetlone 1-5 z 10

AOTM na tak w sprawie stwardnienia rozsianego

Podczas 25. posiedzenia Rady Przejrzystości, działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych, przygotowała stanowiska m.in. w sprawie objęcie refundacją leku wskazanego przy leczeniu stwardnienia rozsianego. Sprawdź którego.

Przejrzystość rekomendowana

Agencja Oceny Technologii Medycznych została utworzona, by sprawdzać, oceniać i analizować, opierając się na starannych dowodach naukowych skuteczność, bezpieczeństwo i efektywność leków, wyrobów medycznych i procedur. Jej zdanie nie jest jednak ostateczne. Dlaczego tak jest i czy powinno się to zmienić, pytamy prof. Tomasza Pasierskiego, przewodniczącego Rady Przejrzystości AOTM.

znajdźlek