10 postulatów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Medexpress

Opublikowano 25 marca 2019, 14:20

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 25 marca 2019, 14:20

W ostatnim posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia wzięli udział eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi. Na ręce Waldemara Kraski, przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia i obecnego na posiedzeniu wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego zostały złożone postulaty dotyczące poprawy sytuacji w polskiej neurologii.
Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:
1. Wpisanie chorób mózgu do priorytetów Polityki Zdrowotnej Państwa na najbliższe 20 lat.
2. Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych (wobec kryzysu kadrowego, szczególnie w obrębie lecznictwa szpitalnego).
3. Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych
w neurologii:
a. objęcie pilotażem w zakresie leczenia interwencyjnego udaru mózgu (trombektomia mechaniczna) całego kraju (co najmniej 24, a nie 7 ośrodków),
b. wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego
w skali kraju,
c. refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego,
d. objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych,
e. objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).
4. Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.
5. Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.
6. Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).
7. Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja – programowanie stymulatora –programowanie farmakoterapii).
8. Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej
w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona (lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).
9. Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny
w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.
10. Rozwijanie dialogu na linii Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Parlamentarne Zespoły związane
z problematyką opieki zdrowotnej – organizacje pacjentów, a Polskie Towarzystwo Neurologiczne i jego sekcje (grupy eksperckie).
Źródło: mat. prasowe

Źródło:

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Polskie Towarzystwo Neurologiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31