NFZ Mazowsze:

37,8 mln zł na opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną nad dziećmi i młodzieżą

Medexpress

Opublikowano 04 lutego 2020, 14:55

psychiatria Fot. Thinkstock/Getty
Medexpress

Opublikowano 04 lutego 2020, 14:55

Mazowiecki Oddział NFZ ogłosił 31 stycznia br. postępowania konkursowe w celu wyłonienia nowych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla pierwszego poziomu referencyjnego. 59 postępowań konkursowych dotyczy wszystkich powiatów województwa oraz gmin-dzielnic m.st. Warszawy. Przewiduje się zawarcie umów z 91 poradniami - co najmniej jedna w każdym obszarze. NFZ Mazowsze przeznaczył na ten cel 37,8 mln zł. Zawarte umowy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Konkurs ma ścisły związek ze zmianami w modelu opieki psychiatrycznej dziecięcej wprowadzonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z 19 czerwca 2019 r. Zgodnie z nim nowy model będzie się opierał na trzech poziomach.

Pierwszy poziom to środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne z personelem w skład którego wchodzą psycholog, terapeuta środowiskowy oraz dwóch psychoterapeutów. Poradnie mają zajmować się wybranymi, występującymi dość powszechnie problemami, niewymagającymi konsultacji lekarza psychiatry.

Planuje się, aby jednej placówce podlegała populacja dzieci i młodzieży w liczbie od 5 do 10 tys. osób. Szacuje się, że w skali kraju może powstać ok. 300 poradni.

Jeśli na pierwszym poziomie specjaliści uznają, że problem wymaga interwencji lekarza, dziecko będzie kierowane na drugi poziom, który stanowią środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, czyli poradnie zdrowia psychicznego, leczenie środowiskowe oraz oddziały dzienne psychiatryczne.

Wdrażane rozwiązania mają na celu odejście od opieki zinstytucjonalizowanej, gdzie często pierwszym kontaktem był oddział psychiatryczny, na rzecz opieki środowiskowej.

Ogółem nakłady psychiatrię dziecięcą we wszystkich zakresach wzrosły na Mazowszu z 41,5 mln zł w 2018 roku do 92,7 mln w roku bieżącym.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / psychiatria dziecięca / psychiatria / psychologia / zdrowie psychiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30