4 instytucje z prestiżową nagrodą za KOS-Zawał

Thinkstock/GettyImages
Cztery instytucje, w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zostały uhonorowane prestiżową nagrodą „Kroki milowe w leczeniu zawału serca” za opracowanie koncepcji programu KOS-Zawał.
Medexpress 2019-06-07 07:57

Nagroda „Kroki milowe w leczeniu zawału serca” przyznawana jest przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2012 roku. Wyróżnienie otrzymują wybitne osoby lub instytucje, których wysiłek organizacyjny i merytoryczny pozwala na zdecydowaną poprawę jakości opieki nad chorymi z zawałem serca.

W tegorocznej edycji nagrodą uhonorowane zostały aż cztery instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Uzasadnieniem dla przyznania nagrody było „stworzenie założeń i wdrożenie polskiego nowatorskiego programu koordynowanej opieki nad chorymi z zawałem serca”.

„To wielki zaszczyt znaleźć się w gronie laureatów tej prestiżowej nagrody. Jestem dumny
z faktu, że program przynosi korzyści pacjentom nim objętym, że są oni skutecznie leczeni, zadowoleni z poziomu opieki i mają szansę na szybki powrót do zdrowia. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zarówno realizując działania edukacyjne, jak i inicjując zmiany na poziomie systemowym, zawsze stawia sobie za główny cel poprawę jakości leczenia pacjentów i zmniejszenie śmiertelności spowodowanej chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentami po Zawale Serca pokazały, że KOS-Zawał doskonale spełnia ten cel” − przekazał prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wręczenie nagród miało miejsce 6 czerwca w Zabrzu, podczas dorocznej XXVI Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”. Statuetki odebrali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna, dyrektor Wydziału Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Gabriela Sujkowska oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotr Jankowski.

„W imieniu wszystkich kardiologów pracujących nad koncepcją KOS-Zawał dziękuję za uhonorowanie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego tą nagrodą – to symbol współpracy całego środowiska przy budowaniu silnej pozycji polskiej kardiologii w kraju i na świecie. To także sukces wszystkich instytucji, które przyczyniły się do powstania programu KOS-Zawał: Ministerstwa Zdrowia, Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia. Cieszymy się, że program się rozwija i mamy nadzieję, że już niedługo obejmie wszystkich pacjentów po zawale serca w Polsce. KOS-Zawał to kolejny powód, dla którego możemy być dumni z polskiej kardiologii” − powiedział prof. Piotr Jankowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odbierając statuetkę z rąk profesorów: Mariana Zembali, Mariusza Gąsiora i Lecha Polońskiego.

KOS-Zawał to nowoczesny i spójny system, który pozwala na poprawę jakości opieki nad pacjentami po zawale serca i efektywniejsze wydawanie publicznych środków. O realizacji danej procedury w programie, w tym o jej terminie, decydują wyłącznie względy merytoryczne, nie administracyjne. Eksperci zwracają uwagę, że KOS-Zawał ma cechy pozwalające na śmiałe wprowadzenie w Polsce zasad „Value Based Healthcare” (pol. opieka zdrowotna oparta na wartości).
„Doświadczenia śląskie związane z realizacją KOS-Zawał są bardzo dobre. Prowadziliśmy roczną obserwację 4 tysięcy pacjentów i dokonaliśmy wieloczynnikowej analizy, której wnioski są jednoznaczne: włączenie do programu zmniejsza o 1/3 śmiertelność chorych, nawet tych najbardziej obciążonych. Tymczasem w tym samym okresie obserwacji umierał co ósmy pacjent spośród chorych niewłączonych do programu. Niewątpliwie świadczy to o tym, że KOS-Zawał okazał się sukcesem i cieszę się, że zarówno program, jak i jego twórcy zostali docenieni nagrodą” – podsumowuje prof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Funkcjonowanie systemu KOS-Zawał przynosi wymierne korzyści zarówno pacjentom, jak
i płatnikowi. Pacjentowi umożliwia skrócenie czasu upływającego od wypisu ze szpitala do wykonania pełnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (tzw. II etap rewaskularyzacji)
i rozpoczęcia rehabilitacji oraz zwiększa dostęp do zabiegów elektroterapii. Program przynosi też korzyści płatnikowi dzięki możliwości analizy efektywności wydawanych pieniędzy poprzez wymóg sprawozdawania przez placówki, które zawarły z NFZ umowy na prowadzenie opieki koordynowanej, częstości osiągania wskaźników mających największy wpływ na rokowanie po zawale serca. Obecnie program realizowany jest w ponad 50 ośrodkach w 14 województwach.

Źródło: Materiały prasowe

PDF

Zobacz także