40 menedżerów z dyplomami Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Medexpress

Opublikowano 01 lipca 2022, 09:06

Medexpress

Opublikowano 01 lipca 2022, 09:06

Uczestnikami tej edycji byli menedżerowie zaangażowani w podmiotach leczniczych będących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, w tym szpitali klinicznych oraz pracujący w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia. Studia realizowano według autorskiego programu przygotowanego przez kierownictwo Programu przy wsparciu Rady Partnerów SGH-WUM MBA.
Uroczystość otworzyli rektorzy obu uczelni – prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH oraz prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM. W uroczystości udział wzięła również Anna Orłowska, dyrektor Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia, która odczytała list gratulacyjny od Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. W liście minister pisał m.in. „Jestem wdzięczny rektorom uczelni za organizację studiów na bardzo wysokim poziomie. Uczelnie, które Panowie nadzorują szczycą się wysokiej jakości kształceniem, co nie było bez znaczenia podczas rozpoczynania naszej współpracy. Absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej są cenionymi pracownikami, a wiedza zdobyta na studiach jest imponująca.”
Słuchacze przez dwa lata w trakcie weekendów zjazdowych realizowali projekty, pracowali nad studiami przypadków, opracowywali raporty oraz prowadzili panele dyskusyjne. Nad przebiegiem studiów czuwało grono ponad 40 wykładowców i ekspertów – specjalistów pracujących na co dzień w różnych obszarach sektora ochrony zdrowia. Ukoronowaniem pracy słuchaczy były projekty dyplomowe, dotyczące poprawy jakości organizacji wybranych elementów sektora.
Artur Białoszewski, kierownik programu z WUM, podsumowując zakończoną edycję studiów, mówił – W tego typu studiach nie chodzi o zamknięcie dorosłych ludzi na powrót w murach uniwersyteckich. Chodzi o zainspirowanie ich do opracowania i wdrażania przełomowych zmian w ich miejscach pracy. Wszystkie przygotowane projekty dyplomowe nadają się do natychmiastowego wdrożenia i pozwolą realnie poprawić to jak funkcjonuje system ochrony zdrowia w Polsce. Bardzo nas to cieszy, bo pokazuje, że osiągnęliśmy swój cel. Prof. Monika Raulinajtys-Grzybek, kierownik programu ze strony SGH, dodała: - Kształcenie na poziomie Executive MBA polega na rozwijaniu kompetencji menedżerskich, wykształcaniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji w oparciu o złożone dane, w warunkach niepewności i w turbulentnym otoczeniu. Dziś takich umiejętności potrzebuje każdy menedżer, a w szczególności menedżer funkcjonujący w sektorze ochrony zdrowia.
Uroczysty wykład graduacyjny wygłosił prof. Henryk Skarżyński, który przybliżył tajniki sukcesu lidera i założyciela Światowego Centrum Słuchu i pokazał, jak ważne przy tworzeniu organizacji w sektorze zdrowia jest uwzględnienie potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz opracowanie nowatorskiego sposobu ich zaspokajania.

Więcej na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/17216 i https://sghwummba.wum.edu.pl/

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / WUM / MBA / SGH
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31