61 mln zł na skrócenie kolejek w Łódzkiem. Kto dostanie pieniądze?

Medexpress

Opublikowano 25 kwietnia 2019, 07:35

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 25 kwietnia 2019, 07:35

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają poprawić finanse szpitali oraz radykalnie skrócić czas oczekiwania na badania obrazowe i operacje ratujące wzrok.
Zwiększenie wyceny świadczeń dla szpitali w Łódzkiem
NFZ zwiększył wyceny w zakresach leczenia szpitalnego - chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Dotyczy to blisko połowy grup z katalogu JGP (ok. 300 z 667), a tym samym blisko połowy wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale. Zmiana taryf została uwzględniona we właśnie wyliczonych ryczałtach dla szpitali. To rozwiązanie ma poprawić sytuację finansową szpitali - w skali kraju trafi do nich ponad 680 mln zł.
Łódzki OW NFZ otrzymał z tej kwoty 47 milionów zł. Dyrektor ŁOW NFZ dodatkowo zwiększył ryczałty szpitali o 14 milionów złotych – ma to m.in. zapewnić pacjentom lepszą dostępność do leczenia w poradniach specjalistycznych przy szpitalach w sieci, a także zwiększyć o 10% finansowanie poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które prowadzą wszystkie szpitale powiatowe.
W sumie szpitale w Łódzkiem zwiększą swój ryczałt na rok 2019 o 61 mln zł. Znaczna część tej kwoty trafi do szpitali powiatowych.
Według aktualnie ustalonych kwot ryczałtu PSZ na 2019 r. wyższy ryczałt otrzymają niemal wszystkie szpitale w sieci, a w szczególności szpitale powiatowe, na przykład:
• duży, wieloprofilowy szpital powiatowy na II poziomie PSZ otrzyma ryczałt zwiększony o 3,4 mln zł,
• niewielki szpital powiatowy na I poz. PSZ zwiększy ryczałt o 1,8 mln zł,
• duży szpital powiatowy na II poziomie PSZ w ponadstutysięcznym powiecie zwiększy ryczałt o 2, 7 mln zł,
• duży, wieloprofilowy szpital na II poziomie PSZ w Łodzi zwiększy ryczałt o 2,2 mln zł.
Nielimitowane zabiegi usunięcia zaćmy i diagnostyka TK i RM
Od 1 kwietnia NFZ finansuje nielimitowo badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) oraz operacje usunięcia zaćmy. Oznacza to, że po upływie kwartału NFZ opłaca wszystkie wykonane pacjentom badania i operacje.
ŁOW NFZ na podstawie liczby dotąd wykonywanych badań (w 2018 r. 72 tys. RM i 95 tys. TK) i kwoty (62 mln w 2018 r. ), którą przeznacza na badania obrazowe, prognozuje wzrost o 9 mln złotych kosztów nielimitowanych badań obrazowych. Do placówek, w których operowani są pacjenci z zaćmą, trafi o ok. 10 mln złotych więcej niż dotychczas. Skutki finansowe nielimitowanych procedur w skali kraju oszacowano na 220 mln złotych. Te rozwiązania mają na celu skrócenie kolejek, poprawę dostępności do tych procedur, a także polepszenie kondycji finansowej placówek medycznych, w tym szpitali wykonujących i badania, i operacje okulistyczne.
Analizy wskazują, że w Łódzkiem docelowo średni czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w ciągu roku, w przypadkach pilnych, skróci się do miesiąca, a w przypadkach stabilnych do około roku.
Średni czas oczekiwania na tomografię powinien skrócić się do tygodnia w przypadkach pilnych i dwóch tygodni w przypadkach stabilnych. Przewidujemy, że czas oczekiwania na rezonans magnetyczny skróci się do miesiąca dla pacjentów w stanie pilnym i do dwóch miesięcy w przypadkach stabilnych.
Dodatkowe pieniądze na operacje endoprotezoplastyki i nadwykonania
ŁOW NFZ otrzymał i już przekazał placówkom medycznym dodatkowe środki na dalsze skracanie kolejek i zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego – 16,3 mln.
Oddział otrzymał również 4 mln zł na świadczenia wykonane ponad limit w umowach świadczeniodawców w 2018 r. Ugody już zawarto.
Źródło: ŁOW NFZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / kolejki / ryczałt / łódzki oddział NFZ / sieć szpitali / ŁOW NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30