ABM: 77 projektów w pierwszym konkursie na badania niekomercyjne

Fot. MedExpress TV
W pierwszym konkursie na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych, wpłynęło 77 wniosków o wartości ponad 1,4 mld zł.
Medexpress 2019-12-05 07:55

Agencja Badań Medycznych (ABM) podczas konferencji pt. „Nowe możliwości rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” podsumowała w środę 4 grudnia dotychczasową działalność oraz przedstawiła plany na rok 2020.

Częścią podsumowania była informacja dotycząca przebiegu pierwszego, ogłoszonego we wrześniu, konkursu na niekomercyjne badania kliniczne, w którym kwota alokacji to 100 mln zł. Do Agencji w terminie konkursowym (upływał 29 listopada w południe) wpłynęło 77 wniosków o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła ponad 17,5 mln zł. Najdroższy projekt opiewa na ponad 73 mln zł, najmniejszy – na niespełna pół miliona złotych. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii, mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pediatria, neurologia i neonatologia. Żadnego projektu nie zgłoszono w radioterapii i hematologii. - Tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych – podkreślał prezes ABM, prof. Piotr Czauderna.

Ile projektów zostanie ostatecznie wybranych do realizacji, przekonamy się na przełomie lutego i marca – ABM ma 90 dni na dokonanie oceny merytorycznej. Wcześniej, jeszcze w grudniu, okaże się, czy wszystkie projekty spełniają wymogi formalne.

Zastępca prezesa ds. medycznych, dr n. med. Radosław Sierpiński określił także przyszłoroczne plany Agencji – to m.in. konkurs na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie niekomercyjnych badań klinicznych w zakresie m.in. wyrobów medycznych (o wartości 200 mln zł) oraz konkurs dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w onkologii - o wartości 10 mln zł.

Nie na samych konkursach będzie jednak skupiać się ABM. Poważnym wyzwaniem będzie stworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (a raczej wielu centrów), mającego stanowić wzór efektywnie działającej jednostki koordynującej procesy administracyjne oraz logistykę, obsługującej własny podmiot leczniczy. Na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM chce ogłosić konkurs o wartości 100 mln zł (21 mln w 2020 roku).

W przyszłym roku ma zostać uchwalona ustawa o badaniach klinicznych – w tej chwili zespół, powołany do przygotowania projektu kończy prace i do końca grudnia projekt ma być przedstawiony ministrowi zdrowia.

Wsparciu idei badań klinicznych (szczególnie niekomercyjnych) ma też służyć zawarte podczas Konferencji porozumienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) i Agencji Badań Medycznych.

PDF

Zobacz także