ABM: Druga edycja konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

Medexpress

Opublikowano 02 marca 2020, 14:51

Medexpress

Opublikowano 02 marca 2020, 14:51

Pierwszy konkurs ogłoszony przez ABM we wrześniu 2019 r., poświęcony był produktom leczniczym, wykraczającym poza charakterystykę produktu leczniczego i już w marcu poznamy jego laureatów. Drugi konkurs został poszerzony o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, a także produkty z zakresu ATMP oraz pojedyncze związki chemiczne.

Konkurs realizowany jest w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych, w myśl którego działalność Agencji Badań Medycznych ma przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu średniej europejskiej. Intencją konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Konkurs nawiązuje ponadto do celów określonych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wspierającej ideę innowacji w onkologii w szczególności w aspekcie sfery klinicznej. Wsparcie rozwoju badań klinicznych prowadzonych w Polsce ma za zadanie przyczynić się do wzrostu liczby rejestrowanych badań klinicznych w zakresie onkologii, co stanowić będzie istotny przyczynek dla dostępności do najnowocześniejszych metod terapeutycznych.

Wzmocnienie potencjału badań naukowych poprzez organizację konkursu na niekomercyjne badania kliniczne ma na celu zwiększenie świadomości pacjentów na temat badań klinicznych realizowanych na terenie kraju, a także podniesie liczby niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych w Polsce w stosunku do wszystkich zarejestrowanych badań z obecnego poziomu 2,8% do min. 10%.

Kiedy i jak można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30.10.2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu Agencji Badań Medycznych dostępnego na stronie: https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Projekty oceniane będą w 3 rundach:

  • Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03.2020 r. - 30.04.2020 r.
  • Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r. - 31.08.2020 r.
  • Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09.2020 r. - 30.10.2020 r.

Kto może złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a także przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Kryteria wyboru projektów

Projekty będą oceniane pod kątem ich wartości naukowej, innowacyjności, wpływu na podprawę zdrowia obywateli, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz możliwości zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia. Oceniany będzie również potencjał jednostki pod kątem możliwości realizacji założeń naukowych projektu.

Ponadto, premię punktową otrzymają projekty, w których głównym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia. Premiowane będą również badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich i ultra rzadkich oraz te, których produkcja wyboru medycznego lub leku odbywa się na terenie Polski.

Szczegóły: https://abm.gov.pl/pl/konkursy

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ABM / konkurs / badania kliniczne / Narodowa Strategia Onkologiczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31