Adam Niedzielski powołuje dwóch pełnomocników ds. informatyzacji

126904651
Fot. Thinkstock/Getty Images
W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocników Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji.
Medexpress 2020-09-24 11:33

Pełnomocnikami zostały Anna Goławska i Agnieszka Kister.
Do zadań Pełnomocników należy w szczególności:
1) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia;
2) inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia;
3) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Pełnomocnicy realizują zadania, o których mowa w § 3, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia, podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, w szczególności z Centrum e-Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także