Aneksy zamiast umów

Paweł Grzybowski

Opublikowano 04 sierpnia 2017, 13:17

Fot. Thinkstock/Getty Images
Paweł Grzybowski

Opublikowano 04 sierpnia 2017, 13:17

W założeniu, szpitale, które nie dostały się do tzw. sieci miały mieć możliwość złożenia oferty w postępowaniach konkursowych, ogłaszanych przez dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich funduszu, uwzględniających zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok. Jednak w wyniku opóźnienia wejścia w życie samej ustawy, jak i aktów wykonawczych, większość oddziałów wojewódzkich zdecydowało się na aneksowania umów i przeprowadzenie postępowań konkursowych dopiero na przyszły rok.

Głównie aneksy

- Mając na uwadze z jednej strony efektywne wdrożenie sieci szpitali, a z drugiej strony zapewnienie ciągłości udzielanych świadczeń pacjentom, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ zwrócił się do Prezesa NFZ z prośbą, w oparciu o art.156 ust.1a ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów, które nie wchodzą do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie LOW NFZ takie rozwiązanie zminimalizuje ewentualne negatywne skutki społeczne w zakresie zmian dostępności do świadczeń, a jednocześnie pozwoli na sprawne przeprowadzenie planowanych postępowań konkursowych – powiedział nam rzecznik lubuskiego OW NFZ.

Również Śląski OW NFZ zwrócił się z prośbą do Prezesa NFZ o wyrażenie zgody na przedłużenie do dnia 31 marca 2018 roku okresu obowiązywania umów zawartych przez Śląski Oddział Wojewódzki ze świadczeniodawcami. Konkursy w poszczególnych rodzajach świadczeń ogłaszane będą w tym województwie prawdopodobnie dopiero pod koniec września. Na podstawie zgody wyrażonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedłużono do dnia 31 grudnia 2017 r. okres obowiązywania umów w rodzaju leczenie szpitalne dotyczących świadczeń realizowanych w trybie hospitalizacji planowej i trybie leczenia jednego dnia. Ogłoszenie konkursów w tych trybach oddział planuje jeszcze w sierpniu.

- Nie będziemy ogłaszać konkursów, a jedynie aneksować istniejące umowy z obowiązującym terminem do końca tego roku – informuje nas z kolei podkarpacki oddział NFZ.

W przypadku województwa mazowieckiego umowy również zostaną aneksowane, jednak z terminem obowiązywania aż do 31 marca 2018 r.

Kujawsko-Pomorski OW NFZ również przedłuży kontrakty ze wszystkimi placówkami i oddziałami, które nie wejdą 1 października tego roku do sieci szpitali. Kontrakty – drogą aneksowania zostaną przedłużone do końca marca przyszłego roku. Prawdopodobnie dopiero pod koniec tego roku zostaną ogłoszone postępowania konkursowe.

Na Podlasiu aneksy dotyczyć będą tylko : Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (planowane jest aneksowanie umów, które nie zostały zakwalifikowane do PSZ i które wygasają z dniem 30.09.2017r. na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia30.06.2018r.) oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (planowane jest aneksowanie umów wygasających z dniem 30.09.2017 na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.06.2018r.).

- Wielkopolski Oddział Wojewódzki prowadzi obecnie konkursy w zakresie rehabilitacji stacjonarnej i dziennej, a w przypadku pozasieciowych – w zakresie psychiatrii. Konkursy planujemy jeszcze w kilku zakresach, a w pozostałych przypadkach będziemy występować do Prezesa NFZ o zgodę na aneksowanie umów – poinformował z kolei rzecznik oddziału wielkopolskiego.

Niepewna przyszłość

Aneksy stały się pewnym rozwiązaniem zastępczym dla oddziałów wojewódzkich funduszu, które chciały mieć pewność, że komplet świadczeń na ich terenie zostanie zabezpieczony. To dobra informacja dla pacjentów i w pewnej części korzystna dla świadczeniodawców, z którymi NFZ przedłuży umowy, choćby tylko na 3 lub 6 miesięcy. Jednak w przypadku wielu z tych placówek to również przedłużony okres niepewności dla władz tych szpitali jak i samych pracowników - bez gwarancji przedłużenia kontraktu.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

sieć szpitali / aneksy / Narodowy Fundusz Zdrowia / NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31