Anestezjolodzy będą protestować?

Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2016, 10:29

119404287 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2016, 10:29

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wzywa swoich członków do aktywnego uczestnictwa w wspólnej manifestacji zawodów medycznych, która odbędzie się w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. i wyraża poparcie dla postulatów Porozumienia Zawodów Medycznych w szczególności dotyczących wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia, poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego.

ZG ZZA ocenia jako całkowicie niewiarygodne deklaracje ministra zdrowia dotyczące gotowości do naprawy systemu ochrony zdrowia a w szczególności wzrostu jego finansowania ze środków publicznych.

Konstanty Radziwiłł w 2016 roku podjął następujące działania oraz zapowiedział nowe rozwiązania mające na celu faktyczne zmniejszenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej :
• opublikował Mapy Potrzeb Zdrowotnych w których jednoznacznie przewiduje się likwidacje wielu oddziałów szpitalnych w przyszłym roku w tym prawdopodobnie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
• zmniejszył drastycznie wycenę wielu procedur zabiegowych w szczególności dotyczących ortopedii i chirurgii naczyniowej w ramach których udzielane są świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
• zapowiedział z dniem 30 czerwca 2017 r. likwidacje umów zawartych przez NFZ z wszystkimi poradniami specjalistycznymi w tym poradniami leczenia bólu
• przedstawił projekt wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych przewidujący, że minimalne wynagrodzenia lekarza specjalisty wyniesie w 2022 roku 3,5 tysiąca złotych netto
• przedstawił propozycje tzw. budżetowania szpitali w którym nie przewiduje się nielimitowanego finansowania świadczeń i procedur ratujących życie co obniży bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia leczonych w ramach oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

Związek Zawodowy Anestezjologów wielokrotnie zwracał się do obecnego ministra zdrowia o wypracowanie wspólnych rozwiązań mających na celu zapewnienie zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poddanych zabiegom medycznym oraz leczonych w oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Brak woli współpracy ministra zdrowia ze środowiskiem anestezjologów w ramach powołanej kilka lat temu Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest niezrozumiały zwłaszcza w kontekście zaplanowanych zmian.

Źródło: Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

strajk / anestezjolodzy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31