Anestezjolodzy boją się o pracę

Medexpress

Opublikowano 31 maja 2017, 11:26

477057051 Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 31 maja 2017, 11:26

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających odrębnego sposobu finansowania z dnia 5 maja 2017 roku Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów negatywnie ocenia nieuwzględnienie świadczeń realizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii w katalogu świadczeń określonym w paragrafie 2 projektu rozporządzenia.

ZG ZZA wielokrotnie w pismach kierowanych do ministra zdrowia podkreślał, że obecny model rozliczania i finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniony jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są, jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne - przypomina przewodniczący ZG ZZA Jerzy Wyszumirski.

Zdaniem ZG ZZA proponowany w projekcie ustawy ryczałtowy model rozliczania świadczeń w oddziałach intensywnej terapii może spowodować ograniczenie liczby stanowisk intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, powodując znaczące obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Źródło: Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

anestezjolodzy / ryczałt
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31