Ankieta: Zasady oceny leków stosowanych w terapii chorób rzadkich

Medexpress 2019-11-04 20:38

Choroby Rzadkie są jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań dla systemów ochrony zdrowia w Europie, a leki dedykowane ich terapii, ze względu na swoją specyfikę, nie wpisują się w schematy tradycyjnych rozwiązań w procesach refundacyjnych w państwach członkowskich UE.

W konsekwencji, leki te, często ratujące życie i będące jedyną opcją terapeutyczną dla chorych, stają się dostępne z dużym opóźnieniem, stanowiąc jednocześnie duże obciążenie finansów publicznych. Stąd tak ważne jest opracowanie efektywnego rozwiązania w tym zakresie.

Przygotowując projekt dotyczący nowych zasad oceny leków stosowanych w terapii chorób rzadkich, Krajowe Forum Orphan wraz z profesorem Marcinem Czechem przeprowadza ankietę, której celem jest określenie znaczenia dla Polski opracowanych niedawno Zasad Oceny Wartości i Finansowania Leków w Chorobach Rzadkich (ORPH-VAL), a co za tym idzie wypracowania najlepszych rozwiązań z punktu widzenia dostępności leków stosowanych terapii chorób rzadkich z uwzględnieniem preferencji i ograniczeń różnych udziałowców systemu.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety mającej na celu zebranie danych na temat Państwa preferencji i opinii w tym zakresie.

Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi w formie zagregowanej będą używane w komunikacji naukowej oraz jako podstawa zmian rozwiązań systemowych.

Ankietę należy wypełnić najpóźniej do 15 listopada 2019 r.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony naszej prośbie,

Prof. Marcin Czech – Instytut Matki i Dziecka
Mirosław Zieliński - prezes Krajowego Forum Orphan

PDF

Zobacz także