AOS: NFZ zapłaci więcej poradniom, które skróciły kolejki

Fot. Getty Images/iStockphoto
Na większe pieniądze mogą liczyć poradnie, które skróciły czas oczekiwania na wybrane świadczenia o co najmniej 20 proc.
Medexpress 2018-09-17 12:57

W poniedziałek opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ wyjaśnia, iż zmiany wprowadzone zarządzeniem polegają na wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,2 przy rozliczaniu świadczeń w poradniach specjalistycznych przez świadczeniodawców, którzy w największym stopniu (co najmniej o 20%) skrócili czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia we wskazanych zakresach, poprawiając tym samym dostępność do nich.

Jak informuje NFZ, powyższy współczynnik korygujący wprowadzony został w odniesieniu do świadczeń w zakresach: endokrynologii, endokrynologii dla dzieci, gastroenterologii, gastroenterologii dla dzieci, kardiologii, kardiologii dziecięcej, neurochirurgii, neurochirurgii dla dzieci, okulistyki, okulistyki dla dzieci.

NFZ tłumaczy, że celem tego działania jest dalsze zmotywowanie świadczeniodawców do jak najlepszego zarządzania listami oczekujących. Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynnika nie jest możliwy do oszacowania.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie wcześniej niż od dnia 1 września 2018 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także