AOTMiT: Czym zajmie Rada Przejrzystości w sierpniu?

Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2020, 08:22

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2020, 08:22

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 31/2020 3 SIERPNIA 2020 ROKU

1. Silodosin Recordati (silodosinum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Hexacima, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B -
WARUNKOWO
Wskazanie: szczepienie pierwotne i uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Ilumetri (tyldrakizumab)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Dupixent (dupilumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Alutard SQ (wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych »osy i pszczoły«) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin E (IgE)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
6. TYR Anamix Junior, TYR Anamix Junior LQ, TYR Anamix Infant - WARUNKOWO
Wskazanie: tyrozynemia typu I, tyrozynemia typu II
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
7. Tagrisso (ozymertynib)
Wskazanie: rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: D34.8) z obecnością mutacji c2307-2308 ins GCCAGCATG
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania leku ze środków publicznych (RDTL)
8. Nerlynx (neratynib)
Wskazanie: wczesny rak piersi HR+, HER2+ (ICD-10: D50.9)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania leku ze środków publicznych (RDTL)

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 32/2020 10 SIERPNIA 2020 ROKU

1. Aimovig (erenumabum) - WARUNKOWO
Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Taflotan Multi (tafluprostum) - WARUNKOWO
Wskazanie: obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. TAPTIQOM (tafluprostum + timololum) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania deficytów poznawczych wśród mieszkańców Lublina po 65 roku życia”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 33/2020 17 SIERPNIA 2020 ROKU

1. Quinsair (levofloxacinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Captimer (tioproninum) - WARUNKOWO
Wskazanie: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa oraz kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
3. Leukine (sargramostim) - WARUNKOWO
Wskazanie: autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
4. 1) „Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne” (m. Wałbrzych)
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 34/2020 24 SIERPNIA 2020 ROKU

1. Erbitux (cetuximabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Nerlynx (neratinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pooperacyjne raka piersi neratynibem
(ICD-10 C50)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Opdivo (niwolumab) + Yervoy (ipilimumab) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
(ICD-10 C43)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Forxiga (dapagliflozinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek przeciwcukrzycowy, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:
1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
• wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet,
• dyslipidemia,
• nadciśnienie tętnicze,
• palenie tytoniu,
• otyłość.
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Prevymis (letermovir) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Stosowanie letermoviru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem cmv pacjentów [r+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
6. Opracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie kompleksowej opieki
onkologicznej w nowotworach narządowych: nowotwory urologiczne – nowotwór złośliwy pęcherza moczowego (ICD-10: C67)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 35/2020 31 SIERPNIA 2020 ROKU

1. Ajovy (fremanezumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie migreny przewlekłej i epizodycznej z częstymi napadami (ICD-10 G43)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. MCT Oil - WARUNKOWO
Wskazanie: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
3. Opracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie kompleksowej opieki
onkologicznej w nowotworach narządowych: nowotwory urologiczne – nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
4. „Profilaktyki chorób naczyń mózgowych, w szczególności udaru mózgu”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych, w szczególności udaru mózgu”

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / programy lekowe / Rada Przyjrzystości / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31