AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości 6 września?

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2021-09-03 08:31

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Rythmodan (dyzopiramidum) we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie i trzepotanie komór); kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024”,
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w lata 2022-2025”,
„Program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Nowogard na lata 2021-2024”.
Przygotowanie opinii w sprawie refundacji leków zawierających substancję czynną:

lanreotidum we wskazaniu: hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL,
octreotidum we wskazaniach: hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL,
sulfasalazinum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także