AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w czerwcu?

Medexpress

Opublikowano 23 maja 2022, 12:51

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 23 maja 2022, 12:51

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 22/2022 6 CZERWCA 2022 ROKU


1 Dupixent (dupilumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 1) „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna w latach 2022-2023” 2) „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022-2023” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego
3 Posaconazolum Wskazania: I. finansowanych w ramach listy aptecznej: ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do18roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; II. finansowanych w ramach katalogu chemioterapii: ostra białaczka limfoblastyczna standardowego lub pośredniego ryzyka – u dzieci do 18 roku życia: - otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub- wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe - u dzieci do 18 roku życia: - otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite - u dzieci do 18 roku życia: - otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 23/2022 13 CZERWCA 2022 ROKU

1 Opatrunki specjalistyczne stosowane w ranach przewlekłych i pęcherzowym oddzielaniu się naskórka Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie modelu podziału opatrunków specjalistycznych na grupy limitowe w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych
2 Program lekowy B.107 „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej (ICD-10: L50.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie proponowanych zmian w programie lekowym
3 Ilaris (canacinumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4 MSUD Anamix Infant; MSUD Anamix Junior; MSUD Anamix Junior LQ; MSUD Gel; MSUD Cooler; MSUD Express; MSUD Lophlex LQ - WARUNKOWO Wskazania: choroba syropu klonowego; deficyt beta-ketotiolazy; deficyt hydrolazy 3-hydroksybutrylo- CoA Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu docelowego
5 „Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu gminy Kcynia na lata 2022-2025 »Koperta życia – zadbaj o swoje bezpieczeństwo«” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 24/2022 20 CZERWCA 2022 ROKU

1 Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji
2 Keytruda (pembrolizumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 25/2022 27 CZERWCA 2022 ROKU

1 Ozurdex (dexamethasonum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Raxone (idebenon) - WARUNKOWO Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
3 Raxone (idebenon) - WARUNKOWO Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
4 1) „Program profilaktyki i korekcji wzroku »Ratujmy wzrok dzieciom« w Gminie Miasto Zgierz na lata 2022-2024” 2) „Program profilaktyki występowania raka gruczołu krokowego w powiecie piaseczyńskim w oparciu o badanie rezonansem magnetycznym” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

ŹRÓDŁO: AOTMIT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / rada przejrzystości / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30