AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w marcu?

Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2020, 08:14

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2020, 08:14

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 9/2020 2 MARCA 2020 ROKU
1. Erleada (apalutamidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-IO: C61)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Tecentriq (atezolizumabum) — WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie raka piersi atezolizumabem (ICD-IO: C50)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Reagila (cariprazine) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Rena Start - WARUNKOWO
Wskazanie: przewlekła niewydolność nerek u noworodków i niemowląt do 1 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
5. Vectibix (panitumumabum)
Wskazanie: nowotwór złośliwy jelita grubego - jelito ślepe (ICD-IO: C18.0)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)
6. Ofev (nintedanibum)
Wskazanie: śródmiąższowe zapalenie płuc (ICDIO: J84)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)
7. Cabometyx (cabozantinibum)
Wskazanie: rak wątrobowokomórkowy (ICD-IO: C22)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)
8. Opdivo (niwolumab) w skojarzeniu z Yervoy (ipilimumab)
Wskazanie: czerniak skóry z przerzutami (ICD-IO: C43.9)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)
9. Yervoy (ipilimumab) w skojarzeniu z Opdivo (niwolumab)
Wskazanie: czerniak skóry z przerzutami (ICD-IO: C43.9)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)
10. Cyramza (ramucirumab)
Wskazanie: uogólniony rak gruczołowy żołądka (icd-10: c16.8)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku (RDTL)
POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 10/2020 9 MARCA 2020 ROKU
1. Efektywność wskazanych produktów leczniczych w populacji kobiet w ciąży, należących do grup limitowych i zawierających substancje czynne: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (wszystkie w grupie limitowej); 14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogii insulin (wszystkie w grupie limitowej); 18.2 Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol (wszystkie w grupie limitowej); 22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych (dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum); 245.0 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy (wszystkie w grupie limitowej); 247.0 Szczepionki przeciw grypie (wszystkie w grupie limitowej); 27.0 Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy (wszystkie w grupie limitowej); 40.0 Leki beta-adrenolityane - selektywne do stosowania doustnego (metoprololum); 65.1 Hormony płciowe - progestageny - progrsteron stosowane doustnie i dopochwowo (wszystkie w grupie limitowej); 83.0 Hormony tarczycy lewotyroskyna do stosowania doustnego (wszystkie w grupie limitowej), w ramach bezpłatnej listy leków dla kobiet w ciąży — WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie efektywności wskazanych w zleceniu produktów leczniczych w populacji kobiet w ciąży
2. Rizmoic (naldemedyna) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych środkami przeczyszczającymi”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Fotivda (tivozanib hydrochloride monohydrate) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-IO C.64)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Valtricom (amlodipinum valsartanum hydrochlorothiazidum)
Wskazanie: leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podczas leczenia skojarzonego amlodypiną, walsartanem i hydrochlorotiazydem (HCTZ), jako leczenie zastępujące przyjmowanie tych substancji czynnych w trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z których jeden zawiera dwie substancje czynne, a drugi pozostałą substancję czynną
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”
„Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Nowe Miasto na lata 2020-2022”
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Chociwel na lata 2020-2024”
„Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2020-2022”
„Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego
POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 11/2020 1 6 MARCA 2020 ROKU
1. Calcort (deflazakort) - WARUNKOWO
Wskazanie: stan po przeszczepieniu nerki, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół nerczycowy, zmiany śródmiąższowe w płucach
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 12/2020 23 MARCA 2020 ROKU
1. Vizimpro (dacomitinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-IO 04)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Mylotarg (gemtuzumabum ozogamicinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-IO C92.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Takhzyro (lanadelumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Rutynowe leczenie zapobiegawcze nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioworuchowego o ciężkim przebiegu (ICD-IO: D84.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Liquigen - WARUNKOWO
Wskazanie: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT - 1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 13/2020 30 MARCA 2020 ROKU
1. Tecentriq (atezolizumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-IO C34)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Zasadność wprowadzenia zmian w załączniku: C.49. „Pemetreksed w zakresie terapii nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie proponowanych zmian w dotychczasowym opisie ww. załącznika C.49
3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / Rada Przyjrzystości / RDTL / rak płuc
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31