AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w październiku?

Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2022, 09:24

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2022, 09:24

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 39/2022 3 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Trepulmix (treprostinilum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.74. „Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 07.07.2022 Termin realizacji zlecenia: 16.09.2022

2. 1) „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025” Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 09.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 09.10.2022

2) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+” Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 09.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 09.10.2022 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 40/2022 10 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Model organizacji opieki ambulatoryjnej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 17.05.2022 Termin realizacji zlecenia: 14.10.2022

2. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat; uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych; uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym; uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności usunięcia świadczeń z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 18.07.2022 2 Termin realizacji zlecenia: 15.10.2022

3. Połączenie w jeden scalony program lekowy „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)” aktualnie refundowanych terapii w ramach programów lekowych: B.79. „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10:C.91.1)”, B.92. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD10: C91.1)”, B.103. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem (ICD-10: C.91.1)”, a także procedowanych terapii dla: ibrutynibu w I linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz akalabrutynibu w I i kolejnych liniach leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 24.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 14.10.2022

4. Program lekowy B.54. „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zmian w opisie programu lekowego Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 26.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 14.10.2022

5. Cabazitaxel Ever Pharma (cabazitaxelum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.56. „Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 10.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 13.10.2022

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 41/2022 17 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Imbruvica (ibrutinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.92. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD 10: C91.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 16.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 19.10.2022

2. Lojuxta (lomitapidum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej u dorosłych (ICD-10 E 78.01)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 22.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 21.10.2022 3

3.

1) „Program profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji przedporodowej »Szkoła Rodzenia«” (m. Katowice) Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 22.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 22.10.2022 2) „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa na lata 2022-2025” Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 26.08.2022 Termin realizacji zlecenia: 26.10.2022 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 42/2022 24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Fintepla (fenfluraminum) - WARUNKOWO Wskazanie: padaczka, padaczka lekooporna Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 09.08.2022 Termin realizacji zlecenia: brak

2. Oktreotyd Wskazania: przysadka (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego) – w przypadku guzów typu tyreotropinoma oraz za niezasadną, we wskazaniu kortykotropinoma (ICD-10: D44.

3) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: cykliczna ocena off-label Termin realizacji zlecenia: 25.10.2022

3. Letrozol, anastrozol i eksemestan Wskazania: hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż określone w ChPL Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: cykliczna ocena off-label Termin realizacji zlecenia: 25.10.2022

4. Dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum Wskazania: • terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; • unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) – w przypadkach innych niż określone w ChPL; • profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży – w przypadkach innych niż określone w ChPL; • krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: cykliczna ocena off-label Termin realizacji zlecenia: 25.10.2022

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 43/2022 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Xeljanz(tofacitinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.36. „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 02.09.2022 Termin realizacji zlecenia: 01.11.2022

2. Rybrevant (amivantamabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD -10 C 34)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 05.09.2022 Termin realizacji zlecenia: 04.11.2022

3. Libtayo (cemiplimabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD -10 C 34)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 05.09.2022 Termin realizacji zlecenia: 04.11.2022

4. Cibinqo (abrocitinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L 20)”

5 Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Data otrzymania zlecenia przez AOTMiT: 05.09.2022 Termin realizacji zlecenia: 04.11.2022

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / rada przejrzystości / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31