AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w październiku?

Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 października.
Medexpress 2020-09-16 08:32

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 40/2020 5 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

1. Vaxigrip Tetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie »rozszczepiony wirion«, inaktywowana) Wskazanie: czynne uodpornienie osób do 65. roku życia, w tym kobiet w ciąży, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia oraz bierne uodpornienie niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet w ciąży, a także grup ryzyka (osoby przewlekle chore i personel medyczny) w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Avastin (bevacizumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Venclyxto (venetoclaxum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem w skojarzeniu z obinutuzumabem (ICD-10: C91.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. MCT Oil - WARUNKOWO Wskazanie: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1 Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego

5. Brivaracetamum Wskazanie: terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, Zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych 2 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

6. Zasadność włączenia koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII, w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

7. 1) „Poprawa jakości opieki okołoporodowej mieszkanek Wrocławia pn. »Pokoje Narodzin«” 2) „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 41/2020 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

1. Dibucell Active - WARUNKOWO Wskazanie: przewlekłe owrzodzenia Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Zasadność finansowania badania krwiodawców w kierunku HEV - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

3. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia

4. 1) „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” 2) „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw meningokokom w Gminie Góra Kalwaria” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

5. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi”

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 42/2020 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

1. Rinvoq (upadacytynib) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Mayzent (siponimodum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Emgality (galcanezumab-gnlm) - WARUNKOWO Wskazanie: przewlekłe migrenowe bóle głowy Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego

4. Capecitabinum Wskazania: rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych (C22.1), nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego (C23), zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (C24.0), brodawka większa dwunastnicy Vatera (C24.1), zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych (C24.8), drogi żółciowe, nieokreślone (C24.9), w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

5. 1) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024” 2) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2021-2025” (pow. świdnicki) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

6. Ocena zasadności włączenia wymienników ciepła i wilgoci (HME) do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 43/2020 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

1. Hexacima, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis i haemophilus typ b (diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B (rDNA), poliomyelitis and Haemophilus influenzae type-b vaccine)- WARUNKOWO Wskazanie: szczepienie pierwotne i uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Libtayo (cemiplimabum)- WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10: C44.12, C44.22, C44.32, C44.42, C44.52, C44.62, C44.72, C44.82, C44.92)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Vosevi (sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum) Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (Kadcyla) (ICD-10 C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Perjeta (pertuzumab) Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Pooperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Zasadność włączenia koncentratu czynnika X do leczenia chorych z niedoborem czynnika X, w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

PDF

Zobacz także