AOTMiT: Dobre wiadomości dla pacjentów z ciężką niewydolnością serca

Medexpress

Opublikowano 01 kwietnia 2022, 10:51

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 01 kwietnia 2022, 10:51

Opublikowano Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca jako terapia docelowa” jako świadczenia gwarantowanego.

Rada Przejrzystości uznała za zasadne zakwalifikowanie tego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego. Urządzenia wspomagające komorę serca (VAD) są stosowane jako interwencje umożliwiające, poprzez wsparcie/zastąpienie funkcji lewej komory do czasu poprawy jej funkcji, powrót do zdrowia (tzw. interwencja pomostowa - BTR, ang. bridge to recovery). Podobnie interwencja może służyć jako „pomost” do przeszczepu (BTT, ang. bridge to transplant) lub „pomost” do kandydowania (BTC, ang. bridge to candidacy). Zgodnie z wytycznymi implantację należy rozważyć jako postępowanie terapeutyczne u pacjentów z ciężką niewydolnością serca z klasą niewydolności NYHA III-IV oraz u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca u pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepu serca. We wszystkich rekomendacjach międzynarodowych towarzystw naukowych uznano za zasadne uwzględnienie implantacji urządzeń LVAD jako terapii docelowej w wybranych grupach pacjentów z niewydolnością serca.

Technologia jest refundowana w wielu krajach w Europie i jak argumentuje Rada Przejrzystości odpowiada na niezaspokojoną potrzebę medyczną.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rada przejrzystości / niewydolność serca / AOTMiT / VAD
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30