AOTMiT: Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2021-01-19 15:47

25 stycznia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

Zejula (niraparibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”,

Cuprior (trientyna) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Wilsona (ICD-10: E83.01)”,

Kymriah (tisagenlecleucelum) w ramach programu lekowego „Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICD-10 C91.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)” polegających na możliwości włączenia terapii skojarzonej (bosentan+sildenafil) od początku terapii u pacjentów w II lub III klasie czynnościowej.

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność oraz zakres wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona; toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV,

Adderall XR (amphetaminum / dextroamphetaminum) we wskazaniu: zespół ADHD.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „Profilaktyki cukrzycy typu 2” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyki cukrzycy typu „.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także