AOTMiT publikuje nowe wyceny świadczeń gwarantowanych

Fot. Thinkstock / Getty Images
Sprawdź kto zyskał.
Medexpress 2016-06-30 12:42

AOTMiT opublikowała obwieszczenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Zyska psychiatria. Zgodnie z trendami światowymi dot. zmiany modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kierunku rozszerzenia opieki środowiskowej przyjęto wysokości taryf, które w swoim założeniu mają przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie.

Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone przez NFZ zostały zwiększone o:
20% w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych,
25% w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową,
10% w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci,
5% w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.

Taryfy zostały ustalone względem aktualnych średnich cen punktu ustalonych przez NFZ w umowach z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Oprócz psychiatrii zyskała też m.in. kardiologia zachowawcza, pediatria i opieka hospicyjna.

Pełen wykaz obwieszczeń: TU

Źródło: AOTMiT
PDF

Zobacz także