AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o lekach na SM, padaczkę i przewlekłą białaczkę szpikową

Medexpress

Opublikowano 12 maja 2022, 08:17

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 12 maja 2022, 08:17

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii w sprawie technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym dożylnie”,
• Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym podskórnie”,
• Granulox (hemoglobina w sprayu) we wskazaniu: leczenie ran przewlekłych, takich jak: owrzodzenia żylne kończyn dolnych, owrzodzenia tętnicze kończyn dolnych, owrzodzenie mieszane kończyn dolnych, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, wtórne gojenie ran pooperacyjnych, odleżyny; leczenie ran z martwicą rozpływną i zakażone po odpowiednim leczeniu.
Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026”.
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
• carbamazepinum we wskazaniu: neuralgia i ból neuropatyczny inne niż określone w ChPL,
• lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (ICD-10: C96.2),
• posaconazolum we wskazaniach: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego, przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych z nietolerancją na flukonazol lub/i itrakonazol, zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci powyżej 13 r.ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci powyżej 13 r.ż. z nietolerancją flukonazolu lub/i itrakonazolu – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego,
• capecitabiunum we wskazaniu: nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną (ICD-10: C25),
• sunitynibum we wskazaniu: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej,
• peginterferonum alfa-2a we wskazaniu: C92.1 przewlekła białaczka szpikowa.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Rada Przyjrzystości / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31