AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni leki m.in. na AZS i ostrą białaczkę limfoblastyczną

Medexpress

Opublikowano 31 maja 2022, 08:15

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 31 maja 2022, 08:15

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Dupixent (dupilumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)”.
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną posaconazolum we wskazaniach:
• finansowany w ramach listy aptecznej: ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii;
• finansowany w ramach katalogu chemioterapii: ostra białaczka limfoblastyczna standardowego lub pośredniego ryzyka – u dzieci do 18 roku życia: – otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe – u dzieci do 18 roku życia: – otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite – u dzieci do 18 roku życia: – otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
• „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna w latach 2022-2023”
• „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna na lata 2022-2023”.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / rada przejrzystości / refundacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31