AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni leki m.in. na raka prostaty, AZS i niedrobnokomórkowego raka płuca

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2022, 09:28

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 19 maja 2022, 09:28

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie:
• świadczeń gwarantowanych z zakresu procedur ICD-9: 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz ICD-9: 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych wraz ze wskazaniem zakresu wskazań do zastosowania,
• świadczeń opieki zdrowotnej PET/MRI z zastosowaniem [18F]-FDG we wskazaniach onkologicznych (dotyczy diagnostyki wstępnej i kontroli leczenia u dzieci i młodzieży, gruczołu piersiowego, wątroby, narządów miednicy mniejszej tj. jajników, prostaty, odbytu, a także głowy i szyi),
• świadczeń opieki zdrowotnej PET/MRI z zastosowaniem [18F]-FDG lub 18F-florbetapir, lub 18F-flutemetamol, lub 18F- florbetaben we wskazaniach neurologicznych (dotyczy chorób onkologicznych OUN, padaczki, chorób otępiennych),
• świadczeń opieki zdrowotnej PET/MRI z zastosowaniem [18F]-FDG we wskazaniach kardiologicznych (dotyczy oceny żywotności mięśnia sercowego, zapalenia mięśnia sercowego, sarkoidozy, nowotworu serca).
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C61)”,
• Doptelet (avatrombopag) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10: D69.3)”,
• Olumiant (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z ciężką i umiarkowaną postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)”,
• Tecentriq (atezolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
• „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych” (m. Żary),
• „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek powiatu poznańskiego”.
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
• donepezilum we wskazaniach: otępienie z ciałami Lewy’ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona,
• rivastigminum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy’ego,
• quetiapinum we wskazaniu: zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / rada przejrzystości / refundacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30