AOTMiT: Rada Przejrzystości ocenie m.in. leki na raka płuca, mukowiscydozę i łuszczycę

Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2022, 09:32

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2022, 09:32

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej „Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor)” jako świadczenia gwarantowanego.
Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowej zmiany polegającej utworzeniu nowej treści programu lekowego B.6 „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”.
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Kaftrio (ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum) w ramach programu lekowego B.112. „Leczenie chorych na mukowiscydozę”,
• Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego B.112. „Leczenie chorych na mukowiscydozę”,
• Trepulmix (treprostinilum) w ramach programu lekowego B.74. „Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)”,
• Rybrevant (amivantamabum) w ramach programu lekowego B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD -10 C 34)”,
• Skyrizi (risankizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L40.0)”,
• Skyrizi (risankizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5)”,
• Imbruvica (ibrutinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD -10 C 85.7)”,
• Ylpio (telmisartanum + indapamidum) we wskazaniu: w leczeniu zastępczym nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i indapamidu w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / rada przejrzystości / programy lekowe / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30