AOTMiT: Rada Przejrzystości zajmie się m.in. profilaktyką kleszczowego zapalania mózgu

Medexpress

Opublikowano 15 czerwca 2022, 09:14

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 15 czerwca 2022, 09:14

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

Przygotowanie opinii w sprawie istotnych elementów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej:

„Program badań przesiewowych raka jelita grubego” – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych,

opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

opieka nad rodzinami wysokiego, dziedziczni uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL) – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji”.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rada przejrzystości / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31