AOTMiT: Rada Taryfikacji m.in. o psychiatrii dziecięcej oraz profilaktyce chorób odtytoniowych

Medexpress

Opublikowano 16 listopada 2022, 08:05

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 16 listopada 2022, 08:05

17 listopada porządek obrad obejmuje:
Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń realizowanych w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – zwanej dalej „POChP”.

Wyniki analiz kosztowych i propozycje wycen w odniesieniu do nowego świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – z użyciem metody powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS).

18 listopada porządek obrad obejmuje:
• Tematy przeniesione z posiedzenia RdsT z dnia 10.11.2022 r.

Wydanie stanowisk w sprawie taryf świadczeń z zakresu:
• leczenia szpitalnego w obszarze: choroby wewnętrzne,
• leczenia szpitalnego w obszarze: świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi, w tym świadczeń udzielnych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowym.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wycena świadczeń / AOTMiT / Rada do spraw Taryfikacji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28