AOTMiT wspiera świadczeniodawców we wdrożeniu standardu rachunku kosztów. Sprawdź jak skorzystać z pomocy

Źródło: AOTMiT
Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się przepisy. AOTMiT przygotowała cykl szkoleń dla świadczeniodawców.
Medexpress 2020-11-09 13:03

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, iż w związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 26 października 2020 roku Rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadzi działania wspierające świadczeniodawców we wdrożeniu standardu. Eksperci Agencji przygotowali i prowadzą cykl szkoleń oraz proponują inne, uzupełniające formy pomocy, takie jak: pisemne opracowania, instrukcje i webinaria poparte przykładami czy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Wszystkie materiały publikowane są na stronie Agencji, w części poświęconej standardowi rachunku kosztów:
https://www.aotm.gov.pl/taryfikacja/standard-rachunku-kosztow/

W chwili obecnej największy nacisk kładziony jest na bezpłatne szkolenia, adresowane do przedstawicieli podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w szczególności do osób zajmujących się wdrażaniem standardu rachunku kosztów
w podmiocie, zarządzających oraz zatrudnionych w komórkach związanych z księgowością czy controllingiem.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i agendy znajdują się na stronie:
https://www.aotm.gov.pl/taryfikacja/standard-rachunku-kosztow/szkolenia-srk/
Szkolenia mają przygotować świadczeniodawców do wdrożenia jednolitego standardu w całej Polsce.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także