KIDL Apel diagnostów o włączenie ich do rozmów nt. wynagrodzeń

Apel Aliny Niewiadomskiej - prezes KRDL, o włączenie samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych do rozmów w przedmiocie zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzonych w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.
Medexpress 2020-02-27 14:38

W związku z rozpoczęciem na wniosek Ministra Zdrowia debaty na temat ewentualnych zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministerstwie Zdrowia, apeluję o włączenie samorządu diagnostów laboratoryjnych do rozmów.

Ustawowym obowiązkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych jest ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych, którzy stanowią jedną z najgorzej wynagradzanych grup zawodów medycznych. Jako Samorząd sytuację taką uznajemy za niedopuszczalną.

Współczynniki pracy zaproponowane w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku wynoszą 0,73 dla diagnosty bez specjalizacji oraz 1,05 dla diagnosty ze specjalizacją (przy czym są to kwalifikacje wymagane na stanowisku), a kwotą bazową nadal pozostaje kwota 4200 zł.

Wartości te w żaden sposób nie korelują ze współczynnikami zgłaszanymi przez zawody medyczne w obywatelskim projekcie ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Na drodze porozumienia i wzajemnego poszanowania pomiędzy zawodami medycznymi ustalono w nim współczynniki dla diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji na poziomie 1,75 średniej krajowej oraz dla diagnosty ze specjalizacją w wysokości dwukrotności średniej krajowej.

Ponadto zauważyć należy, że po podniesieniu od 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej
do 2600 brutto doszło w podmiotach leczniczych do spłaszczenia siatki płac i bardzo często wręcz do zrównania wynagrodzenia zasadniczego diagnostów i pracowników działalności podstawowej.

Mając na uwadze złożoność procesu kształcenia i odpowiedzialność zawodową diagnostów laboratoryjnych, jako Samorząd sytuacji takiej stanowczo się sprzeciwiamy, jednocześnie wnosząc o włączenie przedstawiciela naszego samorządu do rozmów nad ewentualnymi zmianami w ustawie w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Alina Niewiadomska

Źródło: KIDL

PDF

Zobacz także