Apel organizacji pacjenckich w sprawie nowych terapii w cukrzycy typu 2

Medexpress

Opublikowano 14 sierpnia 2019, 09:57

Medexpress

Opublikowano 14 sierpnia 2019, 09:57

W imieniu środowiska pacjentów z cukrzycą typu 2 zwracamy się do uczestników procesów refundacyjnych dla flozyn i inkretyn tj. do Pana Ministra Zdrowia i przedstawicieli firm farmaceutycznych z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie przeciągających się procesów refundacyjnych dla tych leków oraz z apelem o zintensyfikowanie rozmów na rzecz pilnego udostępnienia długo oczekiwanych terapii flozyn i inkretyn, które mają udowodniony wpływ na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

W Polsce model opieki nad chorymi na cukrzycę ma „dwie prędkości”. Chorzy żyjący z cukrzycą typu 1, zwłaszcza dzieci i młodzież, są leczeni na zbliżonym poziomie do krajów europejskich i mają dostęp do technologii medycznych zalecanych przez polskie standardy kliniczne.

Inaczej wygląda sytuacja pacjentów z cukrzycą typu 2. Ta grupa chorych powinna mieć dostęp do refundowanych leków hipoglikemizujących o udowodnionym wpływie na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego, rekomendowanych przez AOTMiT inhibitorów SGLT-2 (flozyny: dapagliflozyna, empagliflozyna) oraz analogi GLP-1 (inkretyny: semaglutyd). Wspomniane terapie są refundowane w większości krajów Unii Europejskiej i pozwalają na skuteczną terapię cukrzycy, a w efekcie zmniejszają liczbę powikłań. W związku z niezaspokojonymi potrzebami polskich pacjentów, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zwracało się do Ministra Zdrowia z apelem o jak najszybszą refundację leków o udowodnionym wpływie na redukcję powikłań sercowo-naczyniowych:

Flozyn (w tabletkach), które odroczą w czasie zastosowanie uciążliwej dla pacjenta terapii w
iniekcjach insuliną, pismem z dnia 21 maja 2019 roku:
https://diabetyk.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/MZ-flozyny.pdf
oraz inkretyn (w iniekcjach), pismem z dnia 6 czerwca 2019 roku:
https://diabetyk.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/MZ-semaglutyd.pdf

Warto podkreślić, że m.in. w relacji z debaty Rzeczpospolitej pt. „Nowoczesne terapie pomogą ograniczyć liczbę powikłań” z dnia 5 marca 2019 roku „Maciej Miłkowski, wiceminister odpowiedzialny za politykę lekową zapewnił, że w procesie refundacyjnym znajduje się obecnie wiele nowych terapii (...) Można więc oczekiwać, że zakres leków na cukrzycę w refundacji się powiększy. Na razie w refundacji nie ma nowych leków, ale mam nadzieję, że do końca kadencji to się zmieni.”

Z kolei w relacji z debaty Do Rzeczy pt. „Rok zmian w cukrzycy?” (25 II- 3 III 2019, 9/2019) czytaliśmy: „Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wprowadzić do refundacji kilka nowych rozwiązań - mówił wiceminister Miłkowski, zapewniając, że negocjacje z firmami dotyczą nowych rodzajów insulin (przyp. insulina degludec od 1 maja), systemów do ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy typu 1 (przyp. 8 sierpnia projekt rozporządzenia, który uwzględnia czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash FGM dla dzieci i młodzieży) oraz nowych terapii w cukrzycy typu 2 (przyp. brak decyzji)”.

Dziękujemy w imieniu pacjentów za spełnienie 2 z 3 powyższych deklaracji. Jednocześnie prosimy Pana Ministra o refundację nowoczesnych terapii w cukrzycy typu 2 na liście wrześniowej, którą upatrujemy jako listę na koniec kadencji rządu.

UZASADNIENIE

Pacjenci w Polsce w ramach refundacji w pierwszej kolejności otrzymują terapie w tabletkach tj. metforminę, następnie pochodną sulfonylomocznika, a kiedy te przestają być skuteczne od razu insulinę. Środkowy etap leczenia cukrzycy typu 2 tj. tuż przed włączeniem insuliny jest zaniedbany. W luce tej powinny znaleźć się nowoczesne terapie, które zabezpieczą pacjenta przed ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo - naczyniowych oraz odsuną w czasie zastosowanie uciążliwej terapii insuliną, która wymaga zwiększonego zużycia refundowanych testów paskowych do pomiaru glikemii.

Warto przypomnieć, że cukrzyca znalazła się na liście krajowych priorytetów zdrowotnych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2018 r. jako jedna z głównych przyczyn zgonów Polaków (obok chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i chorób układu oddechowego). Także Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 skupia się na realizacji celu strategicznego: wydłużeniu życia Polaków w zdrowiu, poprawie jakości życia związanego ze zdrowiem oraz ograniczaniu społecznych nierówności w zdrowiu.

Jednak wg raportu Najwyżej Izby Kontroli (NIK) z 2018 r. działania systemu ochrony zdrowia służące zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu oraz leczeniu cukrzycy typu 2 są niewystarczające. Polscy pacjenci nie mają dostępu do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2, a refundacja niektórych z tych leków mogłaby wpłynąć na poprawę efektów leczenia, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań. W ocenie NIK w latach 2015-2016 w strukturze kosztów leczenia powikłań cukrzycy w ramach hospitalizacji, największy udział miały choroby serca (w tym niewydolność serca i zawał) – 86%, udary – 11% i zespół stopy cukrzycowej – 2%.

Również raport Instytutu Ochrony Zdrowia z 2018 r. stwierdził, że w Polsce ponad 21 tys. osób rocznie umiera z powodu powikłań cukrzycy. Pomimo dynamicznego wzrostu chorych na cukrzycę typu 2 oraz uznania przez WHO za pierwszą niezakaźną pandemię, choroba ta wciąż nie jest traktowana priorytetowo. Z uwagi na rosnącą liczbę chorych, systematycznie rosną również koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań.

Według badania ankietowego przeprowadzonego wśród pacjentów zrealizowanego przez Serce dla Cukrzycy wśród największych trudności, z jakimi borykają się pacjenci chorzy na cukrzycę w Polsce znajdują się: dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do lekarzy specjalistów oraz leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego - raport Serca dla Cukrzycy „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”: https://www.obywateledlazdrowia.pl/zapobieganie-i-leczenie-powiklan-sercowo-naczyniowychcukrzycy-typu-2-perspektywa-polskiego-pacjenta/

W imieniu organizacji pacjentów:
Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Beata Ambroziewicz, prezes Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów
Szymon Chrostowski, prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie
Marek Kustosz, prezes Instytutu Człowieka Świadomego

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca / organizacje pacjenckie / inkretyny / flozyny / apel do ministra zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31