Apel PNRL do premiera RP przekazany „według kompetencji” do MZ

Medexpress 2020-08-12 08:29

7 sierpnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie przez rząd prac legislacyjnych zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19. W piśmie, prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się z prośbą do premiera RP o jego bezpośrednie włączenie się w realizację postulatów zawartych w apelu, po tym jak Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przemilczało projekt ustawy ograniczającej odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 opracowany przez samorząd lekarski – więcej o projekcie tutaj i tutaj.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także