Walenty Zajdel:

Aptekarz to nie lekarz, piekarz to nie aptekarz

Walenty Zajdel

Opublikowano 14 kwietnia 2022, 10:16

Fot. Getty Images/iStockphoto
Walenty Zajdel

Opublikowano 14 kwietnia 2022, 10:16

W grudniu 2021 roku redakcja MGR. FARM zapytała Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską: czy opiekę farmaceutyczną można świadczyć poza apteką.

Główny specjalista w Biurze Komunikacji Ministerstwa Zdrowia poinformował, że „fakt, iż opieka farmaceutyczna jest działaniem przewidzianym do wykonywania przez farmaceutę, nie oznacza, że farmaceuta może ją wykonywać w dowolnych okolicznościach. Opieka farmaceutyczna jest dedykowana wykonywaniu jej wyłącznie w aptekach ogólnodostępnych. Wynika to wprost z przepisu art. 86 ust.1 Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca sprawowania m. in. opieki farmaceutycznej, co należy interpretować w ten sposób, że jeżeli tego rodzaju opieka może być gdzieś realizowana, to jedynym właściwym miejscem jest apteka ogólnodostępna. Sprawowanie jej w innych podmiotach nie jest i nigdy nie było brane pod uwagę”.

Naczelna Izba Aptekarska udzieliła obszernej odpowiedzi, w której konkluzja jest następująca: „w opinii Naczelnej Izby Aptekarskiej powyższe ustawowe uregulowania precyzyjnie wskazują, że opieka farmaceutyczna może być świadczona przez farmaceutę wyłącznie w aptece. Przepisy nie przewidują możliwości jej świadczenia w innych miejscach, w tym m. in. sklepie zielarsko-medycznym, sklepie specjalistycznym zaopatrzenia medycznego oraz prywatnym gabinecie.

Dnia 26 stycznia 2022 r. Naczelna Rada Aptekarska (NRA) przyjęła stanowisko w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką, w którym stwierdziła m. in. „NRA stoi na stanowisku, że niektóre formy samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty mogą być wykonywane również poza apteka. Należą do nich: sprawowanie opieki farmaceutycznej”. Stanowisko NRA jest niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym. Każdy kto stoi na stanowisku, że obowiązujące prawo można łamać, nawołuje do popełnienia przestępstwa. Opinia z grudnia 2021 roku i stanowisko ze stycznia 2022 roku są skrajnie różne. To coś więcej niż wewnętrzna sprzeczność - to jest żenada.

Dawno temu, bo już w średniowieczu, nastąpiło rozdzielenie dwóch zawodów: lekarza i aptekarza. Aktualnie lekarz może wykonywać swój zawód w przychodni, w szpitalu, w prywatnym gabinecie. Natomiast farmaceuta może wykonywać swój zawód w aptece. Jeżeli członkowie NRA wstydzą się wykonywania pięknego zawodu w aptece to powinni zrezygnować i rozpocząć pracę na przykład w piekarni gdzie będą mogli w dalszym ciągu nosić biały fartuch.

mgr farm. Walenty Zajdel

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Walenty Zajdel
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30