Elżbieta Puacz

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2010-2018
3 artykułów

Diagnosta laboratoryjny staje się kozłem ofiarnym oszczędności. Nie możemy się na to zgodzić!

W życie weszły przepisy, które dopuszczają „zdalną autoryzację” wyników badań...

Diagności laboratoryjni sprzeciwiają się zdalnej autoryzacji wyników badań krwi

Zdalną autoryzację przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Elżbieta Puacz: Nikt nie zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Wszystkie osoby, które uzyskały prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zgodnie z...