Karolina Zalewska-Zbiciak

1 artykułów

Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa nieumyślne – komentarz eksperta

Umyślność i nieumyślność często określana jest jako realny przebieg przeżyć psychicznych...