Dr Leszek Borkowski

Dr n. farm. Leszek Borkowski, były prezes Urzędu Rejestracji, współautor sukcesu harmonizacji leków, konsultant ds. rynku leków amerykańskich funduszy inwestycyjnych, członek zespołu doradczego przy Agencji Rządu Francuskiego, powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, pacjent onkologiczny – założyciel Fundacji RAZEM W CHOROBIE.
244 artykułów

Leszek Borkowski
Interes pacjenta

Leszek Borkowski
Zaburzenia smaku i węchu

W dobie ogólnego wzrostu podejrzliwości coraz częściej pacjenci podejrzewają u siebie...

Dr n. farm. Leszek Borkowski
AD VOCEM

Dr n. farm. Leszek Borkowski
Zalecam, aby powszechnie szczepić się na grypę

Dzisiaj nie ma innej skuteczniejszej ochrony przed zarażeniem się różnymi patogenami ....

Leszek Borkowski
List otwarty